• Korek naturalny

  85.00 

 • Korek naturalny stożkowy

  0.55 

 • Korek naturalny stożkowy

  0.60 

 • Korek syntetyczny

  1.09 

 • Korek syntetyczny

  1.09 

 • Koreknaturalny

  0.85